Priėmimo į gimnaziją tvarka

Moksleiviai priimami mokytis į Jono Basanavičiaus gimnaziją vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu (Tvarka-ISAK-556) ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 patvirtintu Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu (Tvarka-T-33). Priėmimą į gimnaziją vykdo gimnazijos direktorius ir direktoriaus įsakymu sudaryta priėmimo komisija. 

Priėmimui į gimnaziją reikalingi dokumentai:

 • Prašymas ;
 • Gimimo liudijimo arba asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės, paso) kopija;
 • Dokumentas apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą ir šio dokumento kopija;
 • Pažyma apie mokinio sveikatą, sveikatos byla.

Priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi.

 • Mokinio priėmimo į gimnaziją sutartis.
   

DĖMESIO !

Prašymai pradėti mokytis Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos I(9), II(10), III(11) ir IV(12) klasėse 2018-2019 mokslo metais pradedami registruoti nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt .Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.Visa informacija apie mokinių priėmimą skelbiama gimnazijos svetainės skyriuje „Priėmimo į gimnaziją tvarka“.

Telefonas pasiteiravimui (8 37) 23 98 59.
Administracija
 

Priėmimo į gimnazija dokumentai

 

Atnaujinta: 2018-03-12
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.05 - 12.40
 • 6. 13.00 - 13.45
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.50 - 15.35
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.